Anders Dahlin

Director Nordics Anders Dahlin

Director Nordics sedan augusti 2016, anställd i koncernen sedan 2012.

Född: 1973. Utbildning: Civilekonom

Styrelseledamot i Ekomodern F, W & E AB samt i Dahlin Business Partner AB. Mångårig erfarenhet från livsmedelsbranschen, har haft ledande positioner inom internationella företag, såsom Internatural, Kung Markatta AB, Storck AB och Cadbury AB.

Innehav: 50 000 teckningsoptioner