Lars Børresen

Affärsområdeschef Danmark Lars Børresen

Affärsområdeschef Danmark sedan september 2015, anställd i koncernen sedan 2002.

Född: 1953. Utbildning: Civilekonom

Ägare till L Børresen Holding ApS. Erfarenhet från flera ledande befattningar inom Dandy A/S, såväl internationellt som inom Danmark.

Innehav: 18 750 B-aktier och 50 000 teckningsoptioner