Lennart Svensson

CFO Lennart Svensson

CFO sedan januari 2009.

Född: 1961. Utbildning: Civilekonom

Lennart har erfarenhet från flera ledande befattningar inom Ericsson såväl i Sverige som internationellt.

Innehav: 27 492 B-aktier, varav 8 742 i kapitalförsäkring, och 50 000 teckningsoptioner