Peter Åsberg

VD Peter Åsberg

VD och koncernchef sedan 2007.

Född: 1966. Utbildning: Civilekonom

Styrelseledamot i Svensk Egenvård. Tidigare VD för Cloetta Fazer Sverige samt haft olika befattningar inom Procter & Gamble och Coca-Cola

Innehav: 115 968 B-aktier, 100 000 köpoptioner* och 100 000 teckningsoptioner

*Huvudägaren Stena Adactum utfärdade i juni 2015 100 000 köpoptioner med eget innehav i Midsona som garanti. Midsonakoncernen är inte part i transaktionen och framtida lösen av köpoptionerna kommer inte att påverka koncernens finansiella ställning och resultat.