Birgitta Stymne Göransson

Ledamot Birgitta Stymne Göransson

Ledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet sedan 2016.

Född 1957. Utbildning: Civilingenjör, MBA från Harvard Business School

Verksam som industriell rådgivare. Styrelseordförande HL Display AB och Stiftelsen Fryshuset. Styrelseledamot Elekta AB, Capio AB, Sportamore AB samt Pandora A/S.

Tidigare befattningar bl a som VD för Memira och Semantix, vice VD för Telefos och CFO för Åhléns och McKinsey.

Innehav: 3 500 B-aktier

Beroende: Nej